Varför kan jag inte få ROT/RUT-avdrag?

I vissa områden och under vissa omständigheter (t.ex. vid delbetalning) erbjuder vi inte ROT eller RUT-avdrag. Eventuellt belopp för ROT och RUT-avdrag framgår alltid av den beställningsblankett som gäller för varje specifikt område. Framgår inte sådant belopp på beställningsblanketten har du ingen möjlighet att nyttja ROT och/eller RUT-avdrag.
IP-Only Kundservice Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.