Vad säger Robust Fiber om kanalisation grundare än 30 cm?

Enligt Robust Fiber ska fiberkabeln förläggas på ett djup av minst 30 cm på tomtmark.

I de fall där markförhållanden på platsen förhindrar oss från att förlägga fiberkabeln på 30 cm djup kan fiberkabeln enligt Robust Fiber förläggas grundare, till och med ovanpå marken men då i ett mekaniskt skyddsrör. Detta är vanligt förekommande när vi till exempel behöver förlägga fiberkabeln på en berghäll eller i mark med mycket sten.

IP-Only Kundservice Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.