Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Såhär går en fiberutbyggnad till:

Varje områdesprojekt delas in i fem moment för fiberinstallationen.
 • Varje område inleds med en grovprojektering där vi ser över hur nätet geografiskt sätt ska läggas ner för att nå samtliga i området som lagt en fiberbeställning.
  Därefter går vi vidare med en finprojektering.
  Närmare information kan du hitta här.
 • Därefter går vi vidare med stamnätsdragningen för att kunna dra fram fibersignalen i hela området.
  Mer om det här.
 • När detta är gjort kommer vi börja bygga ut nätet i projektområdet och börja placera ut våra fiberskåp (FOS) som agerar som en form av mellanhand mellan enskilda fastighetens fiber och stamnätet.
  Här kan du se närmare information
 • Därefter kommer vi påbörja installation av de enskilda fastigheterna och avtalspart kommer att bli kontaktad av entreprenör för tidsbokning.
  Mer detaljerad information finns här.
 • Avslutningsvis sker återställning av området.
  Här kan du läsa mer om detta.
Notera att ordningen av dessa moment kan variera.

Vill du läsa mer om tillståndsprocessen kan du hitta detta på våran hemsida.

Såhär går en fiberinstallation till:
IP-Only Kundservice (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.