Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Såhär går en fiberinstallation till:

De olika stegen av en fiberinstallation:

  • Entreprenör tar kontakt med fastighetsägaren för bokning av tomtprojektering. - Där du tillsammans med entreprenören går igenom hur fibern ska förläggas på din tomt. Samtidigt som detta kan även fibermottagaren på insidan av fastigheten komma att installeras. Gör den inte det kommer en ny tid för montering att bokas.
  • Tomtschaktningen sker därefter och kanalisation läggs ner. - Ibland kan vi nyttja befintlig kanalisation till fastigheten. Du har även möjligheten att lägga ner egen kanalisation enligt dessa anvisningar.
  • Återställningen som görs i samband med förläggning av kanalisationen är klar. - Det ingår en grovåterställning enligt avtal. Du kan läsa om detta på våran hemsida.
  • Fasadboxen monteras. - Denna placeras max 1,5 meter från markyta. Mer information finns här. 
  • Inblåsning av fiber sker och svetsas ihop med fasadboxen.
Notera att ordningen av dessa moment kan variera.

Liten bild som visar kort ovan:A: Vi bygger en stamledning genom ditt område, det är via stamledningen vi ansluter alla bostäder.

B: Vi gör en avfart från stamledningen till din fastighet. Vi gräver ned fiberkabeln på din tomt, från tomtgräns till hus.

C: Vi borrar ett litet diskret hål i nederkant på huset och drar in fibern samt kopplar ihop med fibermottagaren inomhus. Håltagningen tätas när fibern är på plats. Notera att fibermottagaren placeras i markplan.


Vi bygger ett klimatsmart fibernät.

Såhär går en fiberutbyggnad till:
IP-Only Kundservice (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.