Så jobbar IP-Only med felavhjälpning i Norrtälje stadsnät

Sedan 1 juni är vi, IP-Only, ny kommunikationsoperatör i Norrtälje stadsnät för cirka 10 000 kunder. I och med detta pågår just nu ett omfattande tekniskt arbete i Norrtälje.

Nu arbetar vi med att flytta över mjukvaran från tidigare kommunikationsoperatör till vår plattform. Det innebär i praktiken att kunder i stadsnätet, och som tidigare valt tjänsteleverantör hos Telia, i stället kommer göra det i IP-Onlys tjänsteportal. Som kund behöver du inte göra någonting, utan din nuvarande tjänsteleverantör av bredband och tv kommer fortsätta leverera de tjänster som du abonnerar på, om du inte fått annan information från din tjänsteleverantör.

I samband med den tekniska överföringen från Telia till IP-Only har några kunder dessvärre drabbats av avbrott i sina bredbands- eller tv-tjänster. Detta kan ha olika orsaker, men det troligaste är att det beror på felaktigheter i det dataunderlag om kunderna i nätet som vi fått av den tidigare kommunikationsoperatören. IP-Only beklagar att det finns kunder som drabbats och vi jobbar nu hårt med att åtgärda felen och få igång tjänsterna så fort det bara går. För de allra flesta kunder i nätet har den tekniska överföringen gått bra och kunderna kan använda sina tjänster som vanligt.

Vad gör IP-Only nu?
Vi går igenom dataunderlaget som vi fått från den tidigare kommunikationsoperatören för att säkerställa att vi har rätt uppgifter om alla kunder. Om vi hittar fel i underlaget åtgärdar vi det direkt och aktiverar tjänsterna för drabbade kunder. Skulle det vara så att vi får in andra felanmälningar från tjänsteleverantörer i nätet är det även vår prioritet att åtgärda dessa fel.

Om du upplever problem med dina tjänster rekommerar vi dig att felanmäla direkt till din tjänsteleverantör, som utför en första felsökning och tar din felanmälan vidare till oss vid behov. På så sätt behöver du som kund aldrig ringa runt till flera företag, utan vänder dig alltid bara till tjänsteleverantören. 

Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.