Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Ordlista

Nedan följer en ordlista på vanliga ord som vi använder

Bredband
Vardagligt uttryck för internetanslutning med hög överföringshastighet.

Byggbeslut
Beslut om att bygga som fattas när vi uppnått tillräckligt många som vill ansluta sig i ett område.

Fiber
Namn på den kabel som grävs ned i marken. Gjord av packat glas och tunn som ett hårstrå. Signaler skickas med ljusets hastighet.

Fibernät
Fibern grävs ned från stamnätet till områdesnätet och vidare ut till varje hus. Det bildar ett nät.

Fiberomvandlare/fibermottagare
Apparat som gör om ljussignaler till datasignaler. Finns i varje fiberuppkopplad fastighet.

Infrastruktur
Samlingsbegrepp för anläggningar som (vanligtvis) är mycket kostsamma och som är av stor betydelse för samhället. Exempelvis vägar, järnvägar, flygplatser och fibernät.

Kopparnät
Telefonnätet som Skanova äger. Lades ned i marken av Televerket för flera decennier sedan. ADSL, bredband via telefonjacket, levereras i kopparnätet. Under avveckling.

Projektering
Planering av var grävning ska ske, i ett område och på enskilda tomter.

Schakt och tomtschakt
Den uppgrävda sträckan där fiberkablarna läggs ner.

Slutfas
När byggnationen ligger i det sista skedet innan samtliga fastigheter som beställt i området är anslutna.

Switch
Omkopplare som styr datatrafiken mellan olika noder.

Tjänsteleverantörer
Operatör som levererar tjänster i nätet – till exempel bredband, telefoni och tv.
IP-Only Kundservice (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.