Jag skulle vilja omfördela mitt RUT-/ROT-avdrag, hur gör jag då?

Nedan finner du information från Skatteverket gällande omfördelning av ROT-avdraget:

En köpare kan inte själv begära ROT- eller RUT-avdrag, men kan däremot begära omfördelning genom att ompröva ett ärende.

Om en köpare av någon anledning inte fått någon skattereduktion beviljad eller fått delvis beviljad skattereduktion, kan köparen/köparna begära omprövning hos Skatteverket.

Köparna  måste då skriva ett brev till Skatteverket där de begär omprövning. Brevet ska innehålla:
  • Beloppet ni vill omfördela
  • Från och till vilket personnummer omfördelningen gäller
  • Brevet ska vara undertecknat av båda köparna
  • Skicka in originalet till Skatteverket
Villkoren för skattereduktion är de vanliga. Gäller det RUT- eller ROT måste personen man vill omfördela till äga fastigheten, nyttja den och anses ha haft utgiften.

Här kan du läsa mer på Skatteverkets hemsida 
IP-Only Kundservice Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.