Jag skulle vilja nyttja RUT-avdraget, men hur fungerar det?

Om möjlighet till RUT-avdrag finns i ditt område finner du denna information på beställningsformuläret i form av en kryssruta. Vill du utnyttja skattereduktionen kryssar du då i denna ruta. Vi ansöker om RUT-avdrag för arbete av förläggning av fiberkabel på tomt. 

Det är Skatteverket som reglerar rätten till RUT-avdrag och avdraget anpassas efter varje fastighetsägares förutsättningar, bland annat fastighetsägarens möjliga utrymme för RUT-avdrag.
Hur stort RUT-avdraget kan bli för dig i ditt område finner du i RUT-alternativet på beställningsblanketten.
Har du angivit att du önskar RUT-avdrag på din beställningsblankett kommer
IP-Only att ansöka om skattereduktionen (RUT-avdraget) när du har betalat hela fakturan till oss. Vid möjlighet till RUT-avdrag behöver du vara bosatt i Sverige eller betala skatt i Sverige för minst 90 % av din totala inkomst.

IP-Only ansöker sedan om RUT-avdrag hos Skatteverket för den privatperson som står på beställningen av fiberinstallationen och tillika är ägare av fastigheten. Om Skatteverket ger avslag på ansökan förbehåller IP-Only sig rätten att efterfakturera beloppet i sin helhet.

Mer information om möjlighet för RUT-avdrag:
Skatteverket
IP-Only Kundservice Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.