Jag skulle vilja nyttja ROT- eller RUT-avdraget, hur fungerar det?

Om möjlighet till ROT- eller RUT-avdrag finns i ditt område finner du denna information på beställningsformuläret i form av en kryssruta. Vill du nyttja skattereduktionen kryssar du då i denna ruta. Vi ansöker om skattereduktionen för arbete av förläggning av fiberkabel i fastighet.

Det är Skatteverket som reglerar rätten till avdragen och avdraget anpassas efter varje fastighetsägares förutsättningar, bland annat fastighetsägarens möjliga utrymme för avdragen.

ROT-avdraget ligger på 2 010 SEK.
RUT-avdraget ligger på 1 875 SEK.

Har du angivit att du önskar ROT- och/eller RUT-avdrag på din beställningsblankett kommer detta att framgå på din fakturaspecifikation. IP-Only kommer då att ansöka om skattereduktionen när du har betalat hela fakturan där skattereduktionen framgår till oss.
Vid möjlighet till avdrag behöver du vara bosatt i Sverige eller betala skatt i Sverige för minst 90 % av din totala inkomst.

IP-Only ansöker sedan om ROT- och RUT-avdrag hos Skatteverket för den privatperson som står på beställningen av fiberinstallationen och tillika är ägare av fastigheten. Om Skatteverket ger avslag på ansökan förbehåller IP-Only sig rätten att efterfakturera beloppet i sin helhet.

Mer information om möjlighet för ROT- eller RUT-avdrag:
Skatteverket

Är du osäker på om du har detta angivet på din beställning kan du vända dig till Kundservice för vidare hjälp.
IP-Only Kundservice (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.