Jag skulle vilja nyttja ROT- eller RUT-avdraget, hur fungerar det?

Om möjlighet till Rot- eller Rut-avdrag finns i ditt område finner du denna information på beställningsformuläret i form av en kryssruta. Vill du nyttja skattereduktionen kryssar du då i denna ruta. Vi ansöker om skattereduktionen för arbete av förläggning av fiberkabel i fastighet.
Fanns ROT- och RUT inte med som alternativ på ert beställningsformulär kan ni kontakta IP-Onlys kundservice.

Det är Skatteverket som reglerar rätten till avdragen och avdraget anpassas efter varje fastighetsägares förutsättningar, bland annat fastighetsägarens möjliga utrymme för avdragen.

Har du angivit att du önskar Rot- och/eller Rut-avdrag på din beställningsblankett kommer detta att framgå på din fakturaspecifikation. IP-Only kommer då att ansöka om skattereduktionen när du har betalat hela fakturan där skattereduktionen framgår till oss.
Vid möjlighet till avdrag behöver du vara bosatt i Sverige eller betala skatt i Sverige för minst 90 % av din totala inkomst.

Rot och Rut-avdrag är inget som läggs in automatiskt i beställningarna. Ändringar i avtalet behöver man inkomma med innan faktureringen har gått ut eller max 8 dagar efter att fakturan har kommit er till handa, som det även står på fakturan.
Detta gör att er faktura inte har ställts ut med Rot-avdrag och det är heller inget vi justerar i efterhand när fakturan har passerat de 8 dagarna och är betald.

IP-Only ansöker sedan om Rot- och Rut-avdrag hos Skatteverket för den privatperson som står på beställningen av fiberinstallationen och tillika är ägare av fastigheten. Om Skatteverket ger avslag på ansökan förbehåller IP-Only sig rätten att efterfakturera beloppet i sin helhet.

Mer information om möjlighet för Rot- eller Rut-avdrag:
Skatteverket

Är du osäker på om du har detta angivet på din beställning kan du vända dig till Kundservice för vidare hjälp.
IP-Only Kundservice (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.