Jag skulle vilja nyttja ROT-avdraget, men hur fungerar det?

Om möjlighet till ROT-avdrag finns i ditt område finner du denna information på beställningsformuläret i form av en kryssruta. Vill du utnyttja skattereduktionen kryssar du då i denna ruta. Vi ansöker om ROT-avdrag för arbete av förläggning av fiberkabel på tomt.

Det är Skatteverket som reglerar rätten till ROT-avdrag och avdraget anpassas efter varje fastighetsägares förutsättningar, bland annat fastighetsägarens möjliga utrymme för ROT-avdrag.
Hur stort ROT-avdraget kan bli för dig i ditt område finner du i ROT-alternativet på beställningsblanketten.

Har du angivit att du önskar ROT-avdrag på din beställningsblankett kommer detta att framgå på din fakturaspecifikation. IP-Only kommer då att ansöka om skattereduktionen (ROT-avdraget) när du har betalat hela fakturan där skattereduktionen framgår till oss. Vid möjlighet till ROT-avdrag behöver du vara bosatt i Sverige eller betala skatt i Sverige för minst 90 % av din totala inkomst.

IP-Only ansöker sedan om ROT-avdrag hos Skatteverket för den privatperson som står på beställningen av fiberinstallationen och tillika är ägare av fastigheten. Om Skatteverket ger avslag på ansökan förbehåller IP-Only sig rätten att efterfakturera beloppet i sin helhet.

Mer information om möjlighet för ROT-avdrag:
Skatteverket
IP-Only Kundservice Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.