Jag köpte fastigheten och tidigare markägaren har markavtal, behöver ni teckna nytt med mig?

Markavtalet är kopplat till fastigheten, inte fastighetsägaren. Vi kommer inte behöva teckna ett nytt markavtal med dig som ny fastighetsägare, såvida vi inte vill ändra på den avtalade grävsträckan. Om vi skulle behöva ändra grävsträckan kontaktar vi dig.
IP-Only Kundservice
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.