Hur mycket ersättning får jag?

Om du har ett markupplåtelseavtal gällande intrångsersättning för upplåtelse av marken sker en inmätning och kartläggning i samband med att byggnationsområden är färdigställt och besiktigat. Därefter så görs utbetalningar för eventuella intrångsersättningar till markägare.

Markupplåtelseavtal är alltså ingenting som regleras på din installationsfaktura av din fiberinstallation, då fiberinstallationen är ett separat avtal från markupplåtelseavtalet.

I markavtalet framkommer det om du får en ersättning baserad på löpmeter av schakten, eller en fast summa. Om det baseras på löpmeter så fastställs summan när inmätningen är färdig. Du kommer få en specifikation på hur mycket ersättningen ligger på samt hur vi räknat ut denna i samband med utbetalningen.
IP-Only Kundservice (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.