Hur många meter grävning ingår när jag beställer fiber?

I våra landsbygdsprojekt (GSF-områden) ingår grävning på tomten oavsett längd förutsatt att det är mjuk mark såsom gräs eller jord om inget annat framkommer på beställningsblanketten.

I tätortsprojekt ingår upp till 45 meter grävning på tomt i mjuk mark.

Innan vi påbörjar grävning på tomten kommer du som fastighetsägare och avtalspart ha ett projekteringsmöte med entreprenör där ni går igenom hur det kommer grävas och installeras.
IP-Only Kundservice (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.