Hur klimatsäkrar ni fibernätet?

Alla våra byggnationer följer anvisningar av standarden Robust fiber.

Sen försöker vi att klimatsäkra all vår utrustning och använda klimatsmart utrustning i absolut största möjliga mån.


Nedan finns exempel på hur det kan se ut när vi lägger fiber och den påverkan vi har på området.
Vi försöker att alltid göra så lite inverkan när vi bygger fiber som vi kan. När det kommer till placering av av noder och annan aktiv utrustning placerar vi alltid denna utrustning på ställen där den inte skall påverkas av miljön om en översvämning eller liknande skulle uppstå.


Själva fiberkabeln i sig är väldigt hållbar.

IP-Only Kundservice (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.