Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Behöver alla fastighetsägare skriva under beställningen av fiber?

Nej, vi kan endast ha en person som står på själva beställningen.
Detta står i våra allmänna villkor:

a) Fastighetsägaren garanterar att beställningen godkänts
av samtliga lagfarna ägare till fastigheten.


Om någon annan person/annan fastighetsägare önskar att ta del av information relaterat till avtalet/beställningen går det bra signera en fullmakt och skicka in den till oss på kundservice.
IP-Only Kundservice (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.