Återställning av tomt

Efter vi grävt och förlagt fiberkabeln på din tomt utför vår entreprenör en grovåterställning. Det innebär att vi fyller igen den grävda sträckan med befintliga markmassor. Vi tillför inte något nytt material, skiktar, paddar, sår gräs, asfalterar eller lägger tillbaka plattor utan ytskiktets återställning åligger fastighetsägaren att själv utföra.

På vår hemsida kan du läsa mer om vad en grovåterställning av tomten innebär.)
IP-Only Kundservice Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.