Upplever du störningar i din internet- eller TV-tjänst ber vi dig vända dig direkt till din valda operatör. För information om eventuell pågående driftstörning kan du läsa mer på vår hemsida. 

Mer information